Cục Thuế tỉnh Cà Mau mời thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ cho Văn phòng Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

              Tên Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

              Tên dự án:

Hình thức lựa chọn nhà thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Nguồn vốn :  Ngân sách nhà nước.

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 02 tháng  01  năm 2014 đến ngày  07 tháng  01  năm 2014 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ liên hệ: 01 An Dương Vương, phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: (0780)6251919, (0780)6251888.

Fax: (0780)6251889.

E-mail: nakhoa.cma@gdt.gov.vn

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 09 giờ ngày 07 tháng  01  năm 2014.

Gởi bạn bè

Đối tác

Trực tuyến: 12
Lượt truy cập:3053